ประเดิมกิจกรรมการแข่งขันสุดเดือด เปิดรับสมัคร 8 ก.พ. นี้
 

 

 

CROSSOUT : FREE FOR ALL BATTLE

 

รูปแบบการแข่งขัน : แบบน็อคเอาท์

 

เกณฑ์การนับคะแนน : ใช้ระบบการนับ Kill หลังจบเกม

 

รายละเอียด : CROSSOUT FREE FOR ALL BATTLE เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 48 คน ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น (ตัวจริง 32 คน, ตัวสำรอง 16 คน) เมื้อสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละรอบจะมี 4 คนที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป และ 4 คนที่ตกรอบ สำหรับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

 

<<เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน>>

8 - 13 ก.พ. 2561

- ตัวจริง 32 คน (สุ่มจากรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด)

- ตัวสำรอง 16 คน (สุ่มจากรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด)

 

 

 

<<ลงทะเบียน>>

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน CROSSOUT : FREE FOR ALL BATTLE

สามารถกดสมัครได้ที่นี่ : <<สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน คลิ๊กเลย>>

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน วันที่ 14 ก.พ. 2561

1. ผู้ที่มีรายชื่อตัวจริง และตัวสำรอง สามารถยืนยันตนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 ก.พ. 2561

2. สามารถยืนยันตนผ่านช่องทาง Facebook Inbox โดยระบุข้อมูลดังนี้

          - ไอดีเกม

          - ชื่อตัวละคร

          - พร้อมข้อความ : ยืนยันตนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน CROSSOUT : FREE FOR ALL BATTLE

3. หากผู้ที่มีรายชื่อตัวจริงรอบ 32 คน ไม่ยืนยันตนภายในวันที่ 14 ก.พ. จะถือว่าสละสิทธิ์และทีมงานจะนำรายชื่อตัวสำรองเข้าไปแทนที่ทันที (สุ่มจากรายชื่อตัวสำรอง)

4. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเข้าร่วมกลุ่มที่ทีมงานสร้างไว้เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร, แจ้งวัน-เวลาในการแข่งขัน รวมถึงประกาศผลการแข่งขันในแต่ละรอบและข่าวสารอื่นๆเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขัน

 

 

 

ประกาศรายชื่อผลการจับฉลากกลุ่มการแข่ง วันที่ 19 ก.พ. 2561

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม CROSSOUT - FREE FOR ALL BATTLE ได้ที่นี่ 

<<เข้าร่วมกลุ่ม CROSSOUT FREE FOR ALL คลิ๊กเลย>>

 

 

ตารางการแข่งขัน

 

 

 

รางวัลสำหรับการแข่งขัน ทีมงานจะทำการมอบให้ภายในวันที่ 23 ก.พ. 2561

 

 

 

รายละเอียดกลุ่มการแข่งขัน

การแข่งขันรอบ 32 คน

- แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (A - D)

- กลุ่มละ 8 คน

- แข่งขันโดยใช้แผนที่ Founder Canyon

- รอบ 32 คนจะทำการแข่งขัน กลุ่มละ 1 แมทช์

- นับ Kill หลังจบเกม

- ผู้ชนะที่มีจำนวน Kill สูงสุด 4 อันดับ จะผ่านเข้าสู่รอบ 16 คน

 

การแข่งขันรอบ 16 คน

- แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (A - B)

- กลุ่มละ 8 คน

- แข่งขันโดยใช้แผนที่ Control-17 Station

- รอบ 16 คนจะทำการแข่งขัน กลุ่มละ 2 แมทช์

- นับ Kill รวม 2 แมทช์หลังจบเกม

- ผู้ชนะที่มีจำนวน Kill รวมสูงสุด 4 อันดับ จะผ่านเข้าสู่รอบ 8 คน

 

การแข่งขันรอบ 8 คน

- แข่งขันทั้งหมด 3 แมทช์

          - แมทช์ที่ 1 แผนที่ Factory

          - แมทช์ที่ 2 แผนที่ Ship Graveyard

          - แมทช์ที่ 3 แผนที่ Rock City

- นับ Kill รวมจากทั้ง 3 แมทช์

- ผู้เข้าแข่งขันที่มีจำนวน Kill รวมจาก 3 แมทช์ สูงที่สุดจะเป็นแชมป์กิจกรรมการแข่งขัน CROSSOUT : FREE FOR ALL BATTLE

 

 

สายการแข่งขัน

 

 

รายละเอียดทั่วไป (กฏ, กติกา, อื่นๆ)

1. ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 32 คน ทีมงานจะสุ่มรายชื่อทั้งหมด โดยแยกเป็น 4 กลุ่ม A, B, C, D

2. หลังจากประกาศผลการจับฉลากกลุ่มแล้ว ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถขอเปลี่ยนกลุ่มได้

3. ในการแข่งขันสามารถเลือกแต่งรถ, ใช้อาวุธได้อย่างอิสระ โดยจะต้องมี "พลังรวม" ไม่เกิน 4,000

4. หากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว พบว่ามีผู้เล่นที่ใช้รถ Power Score เกิน 4,000 จะปรับแพ้ทันทีและทีมงานจะออกมาทำการแข่งขันใหม่

5. เมื่อถึงเวลาทำการแข่งขัน หากผู้แข่งขันไม่มาทำการแข่งขัน, มาช้าเกิน 10 นาที จะถูกปรับแพ้ทันที

6. กรณีหลุดออกจากเกมระหว่างทำการแข่งขัน ทีมงานจะดำเนินการแข่งขันต่อไป โดยจะแยกกรณีนี้ออกเป็น 3 ส่วน

          6.1 รอบ 32 คน - หลุดออกจากแข่งขัน ทีมงานจะปรับแพ้ทันที

          6.2 รอบ 16 คน - หลุดออกจากแข่งขันรอบใดๆ จำนวน Kill ในรอบนั้นๆจะไม่ถูกนับ

          6.3 รอบ 8 คน - หลุดออกจากการแข่งขันรอบใดๆ จำนวน Kill ในรอบนั้นๆจะไม่ถูกนับ

7. ห้ามใช้วาจาหยาบคาย, พูดจายั่วยุ ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ

          7.1 ครั้งที่ 1 ทำการตักเตือน

          7.2 ครั้งที่ 2 ปรับแพ้ทันที

8. สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ถูกปรับแพ้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลการแข่งขันไปด้วย

9. กรณีผู้เข้าแข่งขันมีจำนวน Kill รวมที่เท่ากันและมีผลต่ออันดับในการเข้ารอบหรือมีผลต่อการจัดอันดับ ทีมงานจะนำผู้เข้าแข่งขันที่มี Kill เท่ากันมาทำการแข่งขันใหม่เป็นแมทช์พิเศษ (Free for All) เพื่อหาผู้ที่จะได้เข้ารอบต่อไปหรืออันดับนั้นๆและจำนวน Kill ในแมทช์พิเศษจะไม่ถูกนับรวมกับแมทช์หลัก (ใช้เฉพาะในรอบ 16 คน และรอบ 8 คน)

10. การตัดสินพิจารณาของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด