Craftman DC 20% ลดราคาส่งท้ายเดือนเมษายน 28-29 นี้เท่านั้น
 

 

CRAFTMAN DISCOUNT ลดราคาเครื่องมือคราฟ 20%

ส่งท้ายเดือน 28-29 เมษายน (2 วันนี้เท่านั้น)

รอช้าอยู่ใย เดี๊ยวไม่ทันการ มีของต้องคราฟก็จัดเลย คุ้มเงิน

 

ผ่ายที่มีการลดราคาเครื่องมือคราฟจะมีดังนี้

1. Lunatics

2. Nomads

3. Scavengers

4. Steppenwolfs

5. Dawn's Children

หมายเหตุ : ฝ่าย Engineers ไม่ลดราคา

 

เกรดของไอเทมที่เครื่องมือคราฟลดราคามีทั้งหมด 3 เกรด

- Rare

- Epic

- Legend

 

ภาพตัวอย่าง
ขณะที่มีการลดราคา จะมีหมายเหตุบอกอยู่ด้านบนดังภาพ