ลดราคาคราฟแมนสูงสุด 30% ยิงยาวตลอดเดือน มิ.ย.
 

 

CRAFTMAN DISCOUNT ลดราคาเครื่องมือคราฟ สูงสุด 30%

ตลอดเดือน มิถุนายน

 

โดยมีการแบ่งอัตราลดราคาของวันธรรมดาและวันหยุดดังนี้

 

ผ่ายที่มีการลดราคาเครื่องมือคราฟมีทั้งหมด 6 ฝ่าย

1. Lunatics

2. Nomads

3. Scavengers

4. Steppenwolfs

5. Dawn's Children

6. Firestarters

หมายเหตุ : ฝ่าย Engineers ไม่ลดราคา

 

เกรดของไอเทมที่เครื่องมือคราฟลดราคามีทั้งหมด 3 เกรด

- Rare

- Epic

- Legend

 

 

ภาพตัวอย่าง
ขณะที่มีการลดราคา จะมีหมายเหตุบอกอยู่ด้านบนดังภาพ