ดาวน์โหลดเกม
ช่องทางที่ 1] ดาวน์โหลดผ่าน LAUNCHER
* แนะนำให้ดาวน์โหลดเกมผ่าน LAUNCHER เพื่อให้ข้อมูลตรงกับแพทช์ปัจจุบัน
ช่องทางที่ 2] ดาวน์โหลด FULL CLIENT
* ไฟล์มีขนาดประมาณ 3 GB
ความต้องการของระบบ
ขั้นตอนการติดตั้ง
ดาวน์โหลดไดร์เวอร์